empata.hu

Elérhetőségek

+36-30/506-5371
empata@gmail.com

Bejelentkezés

Az ember valaha a természet része volt és viszont, a természet az emberben élt. Tulajdonképpen ez ma sincs másként. A természet szól hozzánk, ha figyelünk rá. Minden növénynek és állatnak van mesélnivalója számunkra. Minden nyíló virág, s minden reppenő madár az élet titkait visszhangozza. A felsőbb erők a természeten keresztül szólnak az emberhez. Sem az állatok, sem maga a természet nem áll társadalmi rendszer fennhatósága alatt, s népcsoporttól függetlenül minden emberrel összeköttetésben van. Szétszakíthatatlanul, szoros összeköttetésben állunk a földdel. Minden, amit teszünk, kihat a földre, és minden, amit teszünk, visszahat ránk. Ezt a törvényt sokan nem ismerik fel. Sokan nem tisztelik a természet jelenségeit, és nem érzékelik a természethez való szoros kötődésüket sem. Ezáltal saját személyiségük legbensőbb dolgait sem tisztelik igazán.

 


Részei vagyunk a természetnek. Ezért érdemes arra törekedni, hogy megismerjük és megértsük a körülöttünk lévő világot és benne minden emberi állati és növényi életet. Az állatvilágtól sokat tanulhatunk. Némelyik állat a túlélés és az alkalmazkodás mestere. Mások soha nem lesznek rákosak. Megint mások nagyszerű szülők és gondozók. Némelyik állat rendkívül termékeny, a másik pedig nagyon gondoskodó és közvetlen. Vannak, amelyek az erőt és bátorságot testesítik meg, míg mások játékosak. Az állatvilág megmutatja nekünk azokat a lehetőségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tőlük, meg kell értenünk, hogyan beszélnek hozzánk.
Minden állat egy-egy potenciális átjáró, amelyen át az emberi lélek varázslatos világába lehet jutni. Amikor az ember megtanul az állatokkal beszélni, állatfüllel hallani és állatszemmel látni, akkortól kezdve az állatok tanítóivá, barátaivá és társaivá válnak. Megmutatják az élet igazi méltóságát, visszaadják a gyermeki látásmódot és életre keltik a mágiába, álmokba és a lehetségesbe vetett elvesztett hitet.

Totemmé léphet elő bármely természeti tárgy, növény vagy állat, melynek fizikai valójához és energiájához egész életünkön át erős kötődést érzünk. Minden dolog kapcsolatban áll egymással és minden értelemmel bír. Nem választhatjuk szét a fizikait és a szellemit, sem a láthatót és a láthatatlant. Az állatok és egyéb totemformák segítségével az ember önmagáról és a nem látható világról szerezhet ismeretet. Nem kell hinni abban, hogy az állatalakok és totemek intelligens lények, minden esetre archetipikus erők állnak mögöttük és ezek irányítják a természet minden megnyilvánulását. A természettotemekben lényegében az ember az életét átható felsőbb energiákat tárgyiasítja szimbolikus formában, különösen igaz ez az állattotemekre. Az állat a spirituális világból származó erő szimbólumává lesz, és ez közelebb hozza az ember számára a természetfeletti birodalmat. Totemállatunk viselkedése és tulajdonságai sokat elárulnak saját belső erőinkről és képességeinkről. Ha alaposan megismerjük totemünket és megtanulunk azonosulni vele, bármikor képesek leszünk annak archetipikus energiáját megidézni.
A szárazföldi állatok többnyire érzelmi tartalmakat jelenítenek meg, gyakran olyan tulajdonságokat, amelyeket az ember szeretne legyőzni, kordában tartani vagy megszabadulni tőlük. Ugyanakkor a szárazföldi állatok a nem látható világhoz kötődő erőket is szimbolizálnak, amelyek ily módon a látható valóság részeivé válhatnak.
A madarak általában a lélek szimbólumai, repülésük azt jelképezi, hogy az ember képes egy olyan magasabb tudati szintre emelkedni, amely összeköti a földit és az égit.
A vízi élőlények az élet teremtő erejének az ősi szimbólumai, a női attribútumot is jelképezik. A rovarok a dinamizmust képviselik a természet spirituális rendszerén belül.
Az ember az állatok megismerésén keresztül sok mindent megtudhat azokról az energiákról, amelyekkel várhatóan időnként szembetalálja magát, és azokról, amelyek nagy valószínűséggel szerepet játszanak majd a mindennapjaiban. Ha megismeri ezeket az erőket, arra is képessé válik, hogy a különböző élethelyzetekben hatékonyan mozgósítsa őket. Amennyiben megismerjük totemünk alkalmazkodási technikáit, hasznosíthatjuk őket a saját életünkben is, ehhez az általa követett elveket kell alkalmaznunk a magunk életkörülményeire.

Az állattotem megnevezésére számos kifejezés létezik. Hívják többek között erőállatnak, állatszellemnek, vezértotemnek, szellemsegítőnek, gazdaszellemnek.
Minden állatnak van erővel bíró szelleme, amely különleges a maga nemében. Mindegyik rendelkezik valamilyen egyéni adottsággal, tehetséggel. Az egész életre szóló ún. vezértotem általában vad, és nem háziasított állat.
Az állat választja az embert és nem fordítva. Sokan azt gondolják, hogy elég, ha kiválasztanak egy állatot és innentől az-az ő totemállatuk. Ilyen esetekben az ember egója kerül előtérbe, ugyanis általában olyan állatot választ, amelyet vonzónak és hatékonynak vél, és nem azt, amelyik az ő személyével a legjobban harmonizál. Fontos, hogy megértsük, egyik állat sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Mindegyik ereje egyedi, egyedülálló. Annak az állatnak a segítségével teljesíthetjük ki magunkat, amelyik minket választ. A totemállat kölcsönös kommunikációt, odafigyelést és tiszteletet igényel. Erejét csak akkor tudjuk kamatoztatni, ha tisztelettel viseltetünk iránta. Ha az ember megtanul a vezértotem erejével bánni, az kellő alapot biztosít számára ahhoz, hogy rajta keresztül az állatvilág más tagjaival is kapcsolatba léphessen. Minden ember életében van egy vezértotem vagy erőállat, ami végigkíséri őt egész életén. Emellett léteznek időszakosan velünk lévő állatok, akik lehet csak egy napra, vagy az életünk valamely nehéz időszakában látnak el támogatásukkal és előfordulnak olyanok, akik néhány évre kísérnek el minket. Több embernek is lehet ugyanaz a totemállata. Van azonosság abban, ahogyan az erő megnyilvánul az életükben, de éppúgy különbségek is vannak. Mindegyikünk számára egyedi módon jelenik meg az erő, hiszen mindannyian egyedi lények vagyunk. A totem minden egyes ember életében merőben eltérő szerepeket tölthet be.
Néhány gondolat, ami utalhat az erőállatunk kilétére:
Melyik az az állat, ami iránt a legerősebben érdeklődsz? Fontos, hogy életed mely szakaszából ered ez az érdeklődés (Gyerekkor?)

  • Melyik állat nyűgöz le?
  • Ha állatkertben jársz, melyik állatot szeretnéd leginkább látni (a gyerekkori választás különösen fontos)?
  • Amikor természetben jársz, találkozol-e állatokkal?
  • Melyik állattól félsz legjobban?Előfordult-e valaha, hogy egy állat megtámadott vagy megharapott?
  • Szoktál-e állatokkal álmodni?
  • Van-e visszatérő vagy feledhetetlen álmod állattal kapcsolatban?

Ezek a gondolatok csak segítségek, utalhatnak az erőállatra, de korántsem kitalálható általuk. Az erőállattal való találkozás leginkább speciális meditációban, révülésben, ’szellemi’ utazásban tapasztalható meg.